Usluge

Preispitivanje potreba naših korisnika i pilagođavanje svoje ponude u cilju stvaranja zadovoljnih korisnika predstavlja poseban i konstantan  izazov naše organizacije.

 

Redovnim preispitivanjem kvaliteta pružanja usluga, predstavnici smo kompanija  koje spadaju  u red onih koje prate savremene trendove u pružanju usluge parkiranja.

 

Na ovaj način omogućavali smo korisnicima lakšu pristupačnost i mogućnost brže i bolje usluge, izgradili neprocjenjiivo povjerenje  sa našim korisnicima i obezbijedili visok standard naših usluga.

 

Parking Servis Budva u okviru ponude koja nadmašuje 1500 parking mjesta,  organizuje svoj rad u okviru 12 posebnih i 3 opšta parkirališta na teritoriji Budve i Petrovca i jedne podzemne garaže u užem jezgru Budve.
Rad Pauk službe prestavlja djelatnost određenu Statutom ovog preduzeća.   Ova aktivnost uključuje prenos nepropisno parkiranih i havarisanih vozila koje ometaju uredno funkcionisanje saobraćaja u gradu.
Kontakt
Vaše ime*:
Vaš telefon*:
E-mail*:
Poruka: