Organizacija

Modeliranjem i izborom odgovarajuće organizacione strukture ovog preduzeća, formalizovani su i standardizovani radni poslovi i zadaci u okviru ovog perspektivnog i rastućeg preduzeća.

 

Vršeći unutrašnju podjelu rada u preduzeću, u cilju postizanja većeg stepena kvaliteta funkcionisanja preduzeća kao organizacione cjeline, vođeni ranijim iskustvom i trenutnim i budućim potrebama, prilagodili smo orgnizacionu strukturu našoj djelatnosti.

 

Na taj način smo, čak i u vremenu radikalnih i brzih promjena nalazili kvalitetan odgovor na brojne izazove u ovom poslu.

 

Ono što se u ovom preduzeću prepoznavalo od samog početka njegovog osnivanja jeste značaj  znanja, umjeća i vještina zaposlenih. Tako je stalno kadrovsko usavršavanje u okviru primjenjive organizacione strukture kontinuiran proces sa vidljivim i pohvalnim rezultatima.

 

Simbioza skromno raspoloživih sredstava i visoko ocijenjenog inovativnog rada svih službi      predstavljaju čvrst temelj ovog preduzeća.

 

Kontakt
Vaše ime*:
Vaš telefon*:
E-mail*:
Poruka: