Parking propusnice

Pretplatna parking karta korisniku nudi posebnu povoljnost parkiranja i omogućava korisniku da se parkira u neograničenom vremenskom periodu, ne garantujući mu slobodno parking mjesto ili rezervaciju parking mjesta.

 

Pretplatne karte se izdaju fizičkim i pravnim licima, koji aplicirajući za određenu kategoriju pretplatne karte prilažu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom za izdavanje propusnica.

Pretplatne karte se izdaju za parkirališta u Budvi i ulazak u zonu Starog grada.

Raznovrsnost  ponuđenih kategorija pretplatnih karata -propusnica, korisnicima  nude brojne povoljnosti i povlasćen status.

 

Propusnice se mogu izdavati na mjesečnom ili godišnjem nivou, u zavisnosti od tipa kategorije i prema utvrđenom cjenovniku.

Pretplatne karte se izdaju u kancelarijama preduzeća na zahtjev korisnika,  radnim danima u vremenu od 9-13 h.

Kontakt
Vaše ime*:
Vaš telefon*:
E-mail*:
Poruka: